Posted by : Kürsü 16 Nisan 2015 Perşembe

Gençlik ve Spor  Bakanlığı
Yerel,bölgesel, ulusal ve uluslararası düzeyde  kamu, özel sektör ve STK ‘lardan 12 uzman kişinin ve  81 ilden 81 gencin katılımı ile “ 81 il 81 Genç Hakkari Buluşması “ sloganıyla Hakkâri kent merkezinde 3 gün süren bir ulusal gençlik zirvesi gerçekleştirilecektir.

             


HEDEF:

               -Ülkemizin 81 ilinden gençlerin ortak bir amaç ve gelecek  için bir araya gelmesi,
               -Ülkemiz önde gelen Sivil Toplum kuruluşları , Kamu ve Özel Sektör temsilcilerinden uzmanlar ile ülke gençliğinin  ortak konular ve amaçlar doğrultusunda biraraya gelmesi,
               -Toplumsal Kalkınmaya dönük  “ Gençlik Kalkınma Eylem Planı “ nın ortaya çıkması,
               -Ülkemizin 81 ilinde model olarak uygulanabilecek fikir ve projelerinin ortaya çıkması,
               -Az kalkınmış illerimizin yoğun olarak yer aldığı Doğu Anadolu Bölgesinde gerçekleştirilecek ulusal zirve ile bölge   gençliği üzerinde olumlu,özendirici ve dahil edici etkilerin yaratılması.

                                   ( 81 İl 81 Genç Hakkâri Buluşması 1-4 Mayıs 2015 )

PANEL KONULARI :

-Kalkınma ve Gençlik ( Yerel,Bölgesel, ulusal ve uluslararası Kalkınma Politikaları vb.)
-Rekabet Gücünün Artırılması ( Makroekonomi,Finansal sistem,Enerji ve Ulaştırma,Çevre ve Kentleşme,AR-GE ve   Yenilikçilik,Bilgi ve İletişim Teknolojoleri,Tarımsal Yapı ,Sanayi  ve Üretim vb. )
-İstihdam ve Gençlik ,( Mesleki Eğitim, Nitelikli iş gücü, İş gücü piyasası vb.)
-Beşeri Gelişme ve Gençler Arasında Sosyal Dayanışma ,(Eğitim,Sağlık,Gelir dağılımı,Sosyal Güvenlik Sistemi, Kültür ve Toplumsal Diyalog vb.)
-Bölgesel Gelişme ve Gençlik(Yerel dinamikler ve Gençlik potansiyeli,Kurumsal Kaspasite,Kırsal Kalkınma vb.)
-Kamu ,Sivil Toplum,Özel Sektör ve Gençlik
-ÖZEL OTURUM : Çözüm süreci ,Gençlik ve Kalkınma ( Ülkemizin ve Bölgemizin güncel gündemi içerisinde yer alan çözüm süreci ekonomik,sosyal ve siyasal  boyutları ile ele alınacaktır.)

NOT:Zirve kapsamında yapılan Ulaşım,Konaklama ve Yemek masrafları proje bütçesinden karşılanacaktır.

Başvuru linki için tıklayın.

Leave a Reply

Subscribe to Posts | Subscribe to Comments

En Kültürlüler

İzleyiciler

Alt Kategoriler

Asla Vazgeçmeyenler

- Güç ve güveni hep dışımda aradım. Ama bunlar, insanın içinden gelir ve hep oradadır.
(Sigmund Freud)

- Dünya üzerinde en güçlü silah, ateşlenmiş insan ruhudur.
(Marshall Foch)

- Onların peşinden gidebilecek cesaretiniz ve yeterli özgüveniniz varsa, bütün rüyalar gerçek olabilir.
(Walt Disney)
Blogger tarafından desteklenmektedir.

- Copyright © Kültür Yaşa -Metrominimalist- Powered by Blogger - Designed by Johanes Djogan -