Archive for Nisan 2014

Ayın Uygulaması: Shazam (Android, iOS, WP)

Shazam 
Ayın uygulamasında bir müzik aplikasyonu var. Bilmediğiniz şarkıları ona sormanız yeterli.
28 Nisan 2014 Pazartesi
Posted by Kürsü

İnovasyon Nedir ve Etkileri Nelerdir?

İnovasyon
Gelişen teknoloji, internet sayesinde artan araştırma ve bilgi sayesinde; insan hayatını kolaylaştıracak yeni fikirler ortaya çıkıyor, üstelik bunu yapanların içinde oldukça küçük kişiler de var. Peki sadece buluşu veya fikri bulmak yeterli mi? O zaman inavosyon yapmış oluyor muyuz? Gelin bunların cevabını yazımızda verelim.

Sağlık Turizmi Makale Yarışması

Üniversitelerimizin sağlıkla ilgili bölümlerinde öğrenim gören gençlerin sağlık turizmiyle yakından ilgilenmelerini ve konuyla ilgili yeteneklerini keşfetmelerini sağlamak,  ülkemizin küresel rekabette güçlü olabilmesi için sağlık turizminin Türk toplumunun ilgili kesimlerince tanınmasına ortam hazırlamak yarışmaya katılacak gençlerin yazma becerilerini disipline ederek geliştirmelerine katkı sunmak amaçlanmaktadır.


KONU:
Sağlık bilincinin gelişmesinde sağlık turizmine ilişkin araştırma ve incelemeler.

YARIŞMAYI DÜZENLEYEN KURUM:
Türkiye Sağlık Turizmi Derneği

BAŞVURU KOŞULLARI:

A) Yarışma sadece üniversitelerin ilgili fakültelerindeki Sağlık İdaresi, Sağlık Kurumları Yöneticiliği, Sağlık Yönetimi bölümünde okuyan üniversite öğrencilerinin katılımına açıktır. Yarışmaya bakanlık çalışanları, Türkiye Sağlık Turizmi Derneği yönetim kurulu ve genel kurulu üyeleri ve seçici kurul üyeleri ile bunların birinci derece yakınları katılamaz.
B) Yarışmaya gönderilen makalelerin, daha önce hiçbir yarışmada ödül almamış, hiçbir kurum veya kuruluşa kaydettirilmiş, hiçbir yerde yayınlanmamış ve hiçbir kişi veya kuruma telif haklarının satılmamış olması gereklidir.
C) Her katılımcı yarışmaya en fazla bir makale ile katılabilir. Yarışma dili Türkçedir.
D) Katılımcı, yarışmaya gönderdiği makalenin tümüyle kendisine ait olduğunu ve tüm kanuni izinleri aldığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Sağlık Bakanlığı ve Türkiye Sağlık Turizmi Derneği telif haklarıyla ilgili herhangi bir sorumluluk kabul etmez. Yarışmaya gönderilen makalelerin içerikleriyle ilgili her türlü sorumluluk makale yazarına aittir.
E) Toplu çalışmalarda da yarışmaya iştirak edebilir. Bu durumda bu çalışma ortak yapılmış sayılacaktır. Bu tür çalışmalarda yarışma katılımcısı çalışmayı bir kişi ise, aday diğer imza sahiplerinin yazılı onayını, ekli (ek-2)’’makale yarışması kimlik bilgi formu’ ’ile aynı kapalı zarf içine ekleyecektir.
F) Yarışmaya katılanlar bu şartnamedeki hükümleri tümüyle kabul etmiş sayılırlar. Yarışmaya gönderilen makalelerin (yarışmanın hangi aşamasında olursa olsun ) şartnamenin herhangi bir maddesinde aykırıları tespit edildiği takdirde yarışma dışı bırakılacaktır.
G) Yarışma sonrasında ödüle veya mansiyona layık görülmüş bir makalenin şartnameye aykırılığı ortaya çıkmışsa, alınan ödül veya mansiyon iptal edilir ve eğer verilmişse, ödül veya mansiyon iptal edilerek geri alınır. Bu iptal durumu, diğer ödül veya mansiyon almış veya almamış diğer yarışmacılara herhangi bir hak doğurmaz.
H)Yarışmaya katılan makaleler, yarışma sonunda eser sahiplerine iade edilmeyecektir.

MAKALEDE ARANACAK KOŞULLAR:
A) Yarışmaya gönderilecek makaleler A4 ebadında, Times New Roman 12 punto bir buçuk satır aralığı ile word ortamında en fazla 10 sayfa yazılmış olmalıdır.
B) Makaleler web ortamında, 7 adet çıktı ve bir adet mail ortamında çoğaltılarak ilgili adreslere gönderilmelidir.
C) Her nüshanın ilk sayfasında sadece makale ismi ve  makale yazarının rumuzu yer almalıdır.
D) Yarışmaya gönderilen makalenin üzerine yazarın kimliğini belirten ad, imza vb. işaret konulmamalıdır.
E) Kaynakça belirtilmesi mecburidir. Kaynakça makale sayfa sayısına dahil edilmeyecektir. Dipnotlar ilgili sayfa altında gösterilecektir.

ESERLERİN GÖNDERİLİŞ TARİHİ:
A) Katılımcılar eserine ilişik olarak (ek-1)''makale yarışması katılım formu’’ ile 150 kelimeyi geçmeyecek şekilde makale  özetini  göndermelidir.
B) Ekli (ek-2) ''Makale yarışması kimlik bilgi formu'' eksiksiz doldurularak , son bir ay içersinde alınmış öğrenim durum belgeleriyle aynı zarfın içerisinde gönderilmelidir, zarf üzerine yarışmacının rumuzu yazılmalıdır.
C) Katılımcılar eserlerini iadeli taahhütlü posta ile ya da tutanak karşılığı elden telim eder.
D) Makaleler, en geç 01.08.2014  tarihine kadar teslim edilmelidir. Hangi nedenle olursa olsun belirtilen tarihten sonra teslim edilecek makaleler yarışmada değerlendirmeye alınmayacaktır. Postadan kaynaklanan gecikme ve kayıplardan, bakanlık ve dernek sorumlu tutulamaz.

ESERLERİN GÖNDERİLECEĞİ/TESLİM EDİLECEĞİ ADRES:
Meşrutiyet Cad. No 46/24 Kızılay Çankaya/Ankara


SEÇİCİ KURUL:
        : T.C. Sağlık Bakanlığı
        : Türk Dil Kurumu
                                        :  Hacettepe Üniversitesi
Enginer BİRDAL : Türkiye Sağlık Turizmi Derneği
Erdoğan MURA : Türkiye Sağlık Turizmi Derneği

ÖDÜLLER :
Değerlendirme sonucunda100 üzerinden 70 ve üzerinde puan alanlar puanlama sırasına göre sıralanacaktır. Bu sıralamaya göre  birinci, ikinci ve üçüncü olanlar tespit edilecek, ayrıca uygun görülen eserlere de mansiyon ödülü verilecektir.  
                                               
ÖDÜLLER 
BİRİNCİLİK ÖDÜLÜ          TABLET+1000TL+PLAKET
İKİNCİLİK ÖDÜLÜ     TABLET+750 TL+ PLAKET
ÜÇÜNCÜLÜK ÖDÜLÜ TABLET+500+ PLAKET
MANSİYON ÖDÜLLERİ     TABLET+PLAKET

SONUÇLARIN BİLDİRİMİ VE ÖDÜL TÖRENİ:
A) Yarışma sonuçları kazanan yarışmacılara e-posta veya telefon ile bildirilir. Sonuçlar aynı zamanda Sağlık Bakanlığı ve Türkiye Sağlık Turizmi Derneği web sayfaları aracılığı ile de kamuoyuna duyurulur.
B) Bakanlık ve dernek değerlendirme toplantısında katılmayan seçici kurul üyesi yerine bir başka üye belirleme ve sonucu açıklayacağı günü değiştirme hakkına sahiptir.
C) Ödül töreni ''7.Uluslararası Sağlık Turizmi Kongresinde'' (Kasım 2014) belirlenecek bir günde verilecektir.
D) Ödül kazanan yarışmacıların ödül törenine gelmeleri için gerekli yol ve konaklama giderleri dernek tarafından karşılanacaktır.

ESERLERİN KULLANIMI VE DEĞERLENDİRİLMESİ:
A) Ödül kazanılan ve mansiyona layık görülen makalelerin kullanım hakkı süresiz olarak sahiplerine, bakanlığa ve derneğe ait olacaktır.
B) Eserler, Sağlık Bakanlığının ve Türkiye Sağlık Turizmi Derneğinin yayımlarında ve etkinliklerinde, makale sahibinin ismi belirtilerek kullanılacaktır. Eser sahibinin makaleyi kullanılması halinde; makalenin, bakanlık ve derneğin katkılarıyla gerçekleştirildiği belirtilecektir.
C) Katılımcılar, kullanılan makaleleri için verilen ödül veya mansiyondan başka herhangi bir telif hakkı ya da maddi-manevi isteklerde bulunmayacaklarını beyan ve taahhüt ederler.

YARIŞMA SEKRETARYASI:
Adres: Meşrutiyet Cad. 46/24 Kızılay/ANKARA
Tel: 0312 431 64 17 Faks:0312 431 66 47
e-Posta: saglikturizmi@gmail.com
İletişim: Harun IŞIK

YARIŞMA TAKVİMİ:
 YARIŞMANIN DUYURULMASI                                   MART-NİSAN
 ESERLERİN SON TESLİM TARİHİ                          25 TEMMUZ 2014
 ESERLERİN DEĞERLENDİRMESİNİN YAPILMASI 4 AĞUSTOS-26 EYLÜL 2014
 DERECEYE GİREN ESERLERİN AÇIKLANMASI           EKİM AYI
 ÖDÜL TÖRENİ                                                                  KASIM AYI

Anne Sütünün Antibiyotik Kullanımı Gerektiren Hastalıkları Azalttığını Biliyor Muydunuz?


Sevgili anneler, anne sütü mucizedir, bebeğiniz ilk doğduğu andan itibaren büyüme ve gelişme için gerekli olan tüm sıvı, enerji ve besin ögelerini içerir. Eşsiz içeriği ile bağışıklık sistemi gelişimini destekler, antibiyotik kullanımı gerektiren hastalıkları azaltır.
Bebeğinizin bağışıklığını guclendirmek için onu 2 yaşına kadar anne sütü ile besleyin. Anne sütü alımı azaldığındaysa bebeğinizin bağışıklığını Aptamil ile desteklemeye devam edebilirsiniz.
Detaylı bilgi için tıklayınız.
Bir boomads advertorial içeriğidir.
14 Nisan 2014 Pazartesi
Posted by Adsız

Başarılı İletişim Kriterleri

Başarılı İletişim 
Başarılı İletişim için uzmanlarının bildirdikleri şu hususlara dikkat etmeli:

1- Söze iltifatla, dostça başlamalı.

2- Başkalarının görüşleri yanlış da olsa, yanlış dememeli.

3- Yanıldığımızı itiraf etmekten sakınmamalı.

4- Tartışmadan sakınmaktır.

5- Önce karşımızdakine, evet dedirtecek sorular yöneltmeli.

6- Konuşmanın çoğunu, karşımızdakinin yapmasına fırsat vermeli.

7- Kabul ettirmek istediğimiz düşüncenin, kendisine ait olduğunu sanmasını sağlamalı.

8- Her şeyi karşımızdakinin bakış açısından görmeli.

9- Karşımızdaki insanın düşüncelerine anlayış göstermeli.

Gücendirmemek ve kızdırmamak için de şunları yapmalı:

1- Överek ve dürüstçe takdir ederek söze başlamalı.

2- Onun yanlışlarını dolaylı yoldan anlatmalı.

3- Onu eleştirmeden önce, kendi yanlışlarımızdan söz etmeli, (Biz böyle yapıyorduk; ama yanlış olduğunun sonra farkına vardık) demeli.

4- Doğrudan emir verme yerine, soru yöneltmeli. Mesela, (Beni biraz dinle) yerine, (Bir şey söylesem beni dinler misiniz) demeli.

5- Hiç kimsenin ayıbını yüzüne vurmamalı.

6- Muhatabımızdaki en küçük gelişmeyi, samimiyetle takdir etmeli.

7- Herkese iyi sıfatlar vermeli, onlar bu sıfatlara yaraşır olmaya çalışabilirler.

Herkes takdir bekler

Takdir ve ilgi toplamak arzusu herkeste vardır. Mesela Bir çocuk parmağındaki yarayı, ona buna gösterip, ilgilenmelerini ister. Büyükler de çocuklarından farklı değildir. Yazdığımız bir şiiri bir arkadaş beğense, ona yazdığımız bütün şiirleri göstermeye çalışarak, bizimle daha fazla ilgilenmesini, bizi takdir etmesini isteriz. Bazı kimselerin önemli kişi olma arzusu, tımarhaneye düşmelerine sebep olmuştur.

Elemanların kusurlarını, mevcut iyi hareketlerini takdir etmek suretiyle, düzeltmeye çalışmalıdır!

Şunu da unutmamalı ki, riyakârca bir takdir zararlı olabilir. Bir insanı onda bulunmayan bir meziyetle övmeye kalkarsak, içinden, Haydi canım sen de!.. diyebilir.

Şu halde, elemanın mevcut olan iyi vasfını takdir etmek gerekir. Onun arzusunu sormalı, istekleri ile ilgilenmelidir! Ben eleman olsaydım, âmirimden ne beklerdim diye düşünmelidir!

İnsan emir almaktan hoşlanmaz. Onun için (Şunu şöyle yap!) dememeli, (Şunu şöyle yapsak olmaz mı? Ben şöyle düşündüm. Acaba siz nasıl düşünüyorsunuz?) gibi sözler, elemanı incitmez, nefsinin hoşuna gider. Böylece eleman, kendisinin önemli bir kişi olduğuna inanarak çalışma azmi artar. Kısacası, nasıl idare edilmek istiyorsak, elemanlarımızı da o şekilde idare etmemiz lazımdır.

Maiyeti altındakilere ne sert, ne de yumuşak davranmalı, her zaman orta yolu seçmelidir! Yönetici, elemanlara karşı fazla yumuşak davranırsa, laubali olurlar. İşler ciddiyetle yapılmaz. Sert davranırsa, yöneticiden nefret ederler.
8 Nisan 2014 Salı
Posted by Kürsü

2. Düzce Bisiklet Festivali 23-25 Mayıs 2014

Bisiklet Festivali
Düzce'de İkinci Bisiklet Festivali düzenlenecek. Yeşil Düzce'de sporun tam anlamıyla içinde olacak bisiklet severler için: Bisiklet Festivali'nde detaylar ve bilinmesi gerekenleri öğrenin ve yerinizi alın.

Ücretsiz Gençlik ve Balkan Treni 2014'den İlk Haberler

Gençlik Treni
Yurtiçi ve yurt dışı gezileriyle, gençlik çalışmalarında en çok başvuru yapılan Gençlik Treni 2014 Gezisinden ilk bilgiler geldi.

Özellikle Balkan Tren'ni gezisi için binlerce başvuru olan projeyi, tüm gençler bu sene sabırsızca bekliyor. Not alın, tam olamasa da başvuru tarihi genel anlamda belirlendi. Kısaca bilmeyenler için tekrar Gençlik Trenini tanımlayalım.

Gençlik Treni Nedir?
Yataklı trenlerde seyahat ederek, gençlerin tanışması ve güzel vakitler geçirmesi için düzenlenen bir gençlik hareketidir.

Amacı Nedir?
Biz gençlerin, demiryolunu kullanarak tarihi değerleri ve doğal güzellikleri görmeleri ve tanımalarını sağlamak, tren seyahati sırasında yapılan etkinliklerle kaynaşmak ve sıkı dostlar edinerek sosyal bir birey olmak amacıyla düzenlenmektedir.

Geziler ve Tarihler

Gençlik Treni - Bu Memleket Bizim:
Haziran-Temmuz ayları arasında gerçekleştirilecek olan bu projede 18-29 yaş aralığındaki gençler, çeşitli tarihi alanlarlar rehberler eşliğinde gezerek tanışma fırsatı bulacaktır.

Balkan Treni:
Balkanlardaki Osmanlı mirasını, tarihini yerinde görüp, farklı kültürden akranlarıyla dostluklar kurma fırsatı bulacaklar. Bir çok aktivite ve program gerçekleştirilip, rüya gibi bir gezi yaşayacaksınız. Balkan gezisi Mayıs 2014 tarihinde başlanması bekleniyor.

Başvurular için: http://www.gencliktreni.gsb.gov.tr

Yaratıcı Olma Kriterleri #1

Yaratıcı
Günümüz dehalarının hayranlıkla izlediğimiz işlerden, davranışlardan ve konuşmalarından etkilenmemek mümkün değilken kendi psikolojik savaşımızı başlatıyoruz istemesek dahi; yaratıcı olmak, enteresan fikirlere sahip olup hayran bırakmak veya çevreden sonu gelmez övgü almak. Tüm bu istekler bizi beynimizi depolamaya, ister istemez bilgiyle doldurmaya iteliyor.

Şimdi kendinizi bu kadar yormadan, dehalara yapılmış araştırmalar sonucu ortaya çıkan maddeleri uygulayarak yaratıcılığınızı ön plana çıkaracak yazı dizisini takipte kalın.

Hazırlık Maddeleri:

Bunun hazırlığı olur mu? demeyin, olur. Alelade yapılmış her şey baştan savma ve verimsiz olur. Onun için hazırlık kısmında iyi bilmemiz gerekenler;

-Her maddeyi hayatınıza uyarlamak için aynı anda değil, hafta hafta yapın ki hayatınıza yerleşsin.
-Kitap okuruz, film izleriz veya bir şeyler yaşarız. Buralardan aldığımız dersleri uygulamaya çalışırız fakat üç gün sonra unuturuz. Çünkü; onu gerekli süre hayatımıza yerleştiremedik. Onun için verdiğim maddelerin hangi hafta yapılması gerektiğini söyleyeceğim ve o bir hafta sadece o maddeleri yapmalısınız.

Haydi başlayalım artık...

1.Hafta:

Yapılacaklar Listeniz Olsun
Beyninizi uyanık tutmak önemlidir. Fakat yoğun günlerinizde atlayamayacağımız şeylerin listesini çıkartmak, yoğunluğunuz da size daha rahat hareket etme fırsatı verecektir. Yapacağınız şeyleri ilk önce tarihi olarak sıralayın ve sonra da önem sıranıza göre düzenleyin. Hangisi önemliyse onu başa alın.

Biz hep hata yaparız. En önemliyi sona bırakıp tüm dikkatimizi ona vereceğimize inanırız fakat öyle olmaz çünkü sona gücümüz kalmaz ve baştan savma yaparız. O yüzden en önemlisi en önce gelsin.

Vaktinizin size kalması için bu etkili bir yöntemdir. Vaktinizin size kalması da daha fazla dinlenme ve daha fazla sosyal olmayı sağlar. Dışarıda olmak, görmek, bilmek, hissetmek yaratıcı insanların en önemli özelliğidir.

Not Defteriniz Yanınızda Olsun 
Direkt bir not defteri taşımak zorunda değilsiniz. Artık günümüzde telefonlar bu işi görüyor. Yapılacaklar listenizde burada olabilir. Ayrıca yeni bir liste oluşturun ve burada; hayatınızın boyunca yapmak istediğiniz şeylerin listesini oluşturun. Farklı şeyler yapmak yeni fikirler ürettirir.

Kafein Gerek
Biliyorsunuz artık; Nescafe. Kafeinin yararları bugün her yerde geziyor ve okuyorsunuzdur. Belirli bir seviyede abartmadan tüketmek konsantrasyonunuzu arttıracaktır ve hızlı düşünmenizi sağlar (bu da yaratıcı kişi özelliği). Yaratıcı dopingidir kahve.

2. Hafta

Teknolojiden Uzaklaşın
Belki işiniz için, ödeviniz için ya da oyun için sürekli bilgisayar, telefon ve televizyon başındayız. Her ne kadar yararlı bir şeyler izliyoruz desek bile bizi uyuşturduğu aşikar. Yeni şeyler keşfetmek için daha çok dışarıda olmak gerekir. Siz de biraz teknolojiden uzaklaşıp dışarıda olun.Esinlenin, Kopya Çekmek Yok!
İşiniz veya geleceğiniz için sizi farklı kılacak şeyi düşünün. Fikir geliştirmek için araştırın fakat kimseden kopya fikirleri yeniden hayata geçirmek size bir şey katmaz. Bu yüzden takipte kalın haberdar olun ama takipte kaldığınız fikri geliştirip kendinize senkron edin. Unutmayın: Esinlenmekle, kopyalamak çok farklı şeyler.

Esinlenme diye bir kavramın varlığı kesin; önemli olan insanı çalışırken yakalaması. Pablo Picasso

Yeni Müzik Tarzınız
Popüler şarkılarınız rutin hayatın birer parçasıdır ve bu rutini değiştirmenin en basit yöntemi de yeni şeyler dinlemektir. Ayrıca bu yeni tarzınızı hareketli parçalardan seçmeniz, günlük performansınızı arttıracaktır. (bilimseldir.)

İlham zorlamayla gelmez. Da Vinci's Demonds
Altı maddemizi verdik ve devamı gelecek.

En Kültürlüler

İzleyiciler

Alt Kategoriler

Asla Vazgeçmeyenler

- Güç ve güveni hep dışımda aradım. Ama bunlar, insanın içinden gelir ve hep oradadır.
(Sigmund Freud)

- Dünya üzerinde en güçlü silah, ateşlenmiş insan ruhudur.
(Marshall Foch)

- Onların peşinden gidebilecek cesaretiniz ve yeterli özgüveniniz varsa, bütün rüyalar gerçek olabilir.
(Walt Disney)
Blogger tarafından desteklenmektedir.

- Copyright © Kültür Yaşa -Metrominimalist- Powered by Blogger - Designed by Johanes Djogan -