Posted by : Kürsü 15 Nisan 2014 Salı

Üniversitelerimizin sağlıkla ilgili bölümlerinde öğrenim gören gençlerin sağlık turizmiyle yakından ilgilenmelerini ve konuyla ilgili yeteneklerini keşfetmelerini sağlamak,  ülkemizin küresel rekabette güçlü olabilmesi için sağlık turizminin Türk toplumunun ilgili kesimlerince tanınmasına ortam hazırlamak yarışmaya katılacak gençlerin yazma becerilerini disipline ederek geliştirmelerine katkı sunmak amaçlanmaktadır.


KONU:
Sağlık bilincinin gelişmesinde sağlık turizmine ilişkin araştırma ve incelemeler.

YARIŞMAYI DÜZENLEYEN KURUM:
Türkiye Sağlık Turizmi Derneği

BAŞVURU KOŞULLARI:

A) Yarışma sadece üniversitelerin ilgili fakültelerindeki Sağlık İdaresi, Sağlık Kurumları Yöneticiliği, Sağlık Yönetimi bölümünde okuyan üniversite öğrencilerinin katılımına açıktır. Yarışmaya bakanlık çalışanları, Türkiye Sağlık Turizmi Derneği yönetim kurulu ve genel kurulu üyeleri ve seçici kurul üyeleri ile bunların birinci derece yakınları katılamaz.
B) Yarışmaya gönderilen makalelerin, daha önce hiçbir yarışmada ödül almamış, hiçbir kurum veya kuruluşa kaydettirilmiş, hiçbir yerde yayınlanmamış ve hiçbir kişi veya kuruma telif haklarının satılmamış olması gereklidir.
C) Her katılımcı yarışmaya en fazla bir makale ile katılabilir. Yarışma dili Türkçedir.
D) Katılımcı, yarışmaya gönderdiği makalenin tümüyle kendisine ait olduğunu ve tüm kanuni izinleri aldığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Sağlık Bakanlığı ve Türkiye Sağlık Turizmi Derneği telif haklarıyla ilgili herhangi bir sorumluluk kabul etmez. Yarışmaya gönderilen makalelerin içerikleriyle ilgili her türlü sorumluluk makale yazarına aittir.
E) Toplu çalışmalarda da yarışmaya iştirak edebilir. Bu durumda bu çalışma ortak yapılmış sayılacaktır. Bu tür çalışmalarda yarışma katılımcısı çalışmayı bir kişi ise, aday diğer imza sahiplerinin yazılı onayını, ekli (ek-2)’’makale yarışması kimlik bilgi formu’ ’ile aynı kapalı zarf içine ekleyecektir.
F) Yarışmaya katılanlar bu şartnamedeki hükümleri tümüyle kabul etmiş sayılırlar. Yarışmaya gönderilen makalelerin (yarışmanın hangi aşamasında olursa olsun ) şartnamenin herhangi bir maddesinde aykırıları tespit edildiği takdirde yarışma dışı bırakılacaktır.
G) Yarışma sonrasında ödüle veya mansiyona layık görülmüş bir makalenin şartnameye aykırılığı ortaya çıkmışsa, alınan ödül veya mansiyon iptal edilir ve eğer verilmişse, ödül veya mansiyon iptal edilerek geri alınır. Bu iptal durumu, diğer ödül veya mansiyon almış veya almamış diğer yarışmacılara herhangi bir hak doğurmaz.
H)Yarışmaya katılan makaleler, yarışma sonunda eser sahiplerine iade edilmeyecektir.

MAKALEDE ARANACAK KOŞULLAR:
A) Yarışmaya gönderilecek makaleler A4 ebadında, Times New Roman 12 punto bir buçuk satır aralığı ile word ortamında en fazla 10 sayfa yazılmış olmalıdır.
B) Makaleler web ortamında, 7 adet çıktı ve bir adet mail ortamında çoğaltılarak ilgili adreslere gönderilmelidir.
C) Her nüshanın ilk sayfasında sadece makale ismi ve  makale yazarının rumuzu yer almalıdır.
D) Yarışmaya gönderilen makalenin üzerine yazarın kimliğini belirten ad, imza vb. işaret konulmamalıdır.
E) Kaynakça belirtilmesi mecburidir. Kaynakça makale sayfa sayısına dahil edilmeyecektir. Dipnotlar ilgili sayfa altında gösterilecektir.

ESERLERİN GÖNDERİLİŞ TARİHİ:
A) Katılımcılar eserine ilişik olarak (ek-1)''makale yarışması katılım formu’’ ile 150 kelimeyi geçmeyecek şekilde makale  özetini  göndermelidir.
B) Ekli (ek-2) ''Makale yarışması kimlik bilgi formu'' eksiksiz doldurularak , son bir ay içersinde alınmış öğrenim durum belgeleriyle aynı zarfın içerisinde gönderilmelidir, zarf üzerine yarışmacının rumuzu yazılmalıdır.
C) Katılımcılar eserlerini iadeli taahhütlü posta ile ya da tutanak karşılığı elden telim eder.
D) Makaleler, en geç 01.08.2014  tarihine kadar teslim edilmelidir. Hangi nedenle olursa olsun belirtilen tarihten sonra teslim edilecek makaleler yarışmada değerlendirmeye alınmayacaktır. Postadan kaynaklanan gecikme ve kayıplardan, bakanlık ve dernek sorumlu tutulamaz.

ESERLERİN GÖNDERİLECEĞİ/TESLİM EDİLECEĞİ ADRES:
Meşrutiyet Cad. No 46/24 Kızılay Çankaya/Ankara


SEÇİCİ KURUL:
        : T.C. Sağlık Bakanlığı
        : Türk Dil Kurumu
                                        :  Hacettepe Üniversitesi
Enginer BİRDAL : Türkiye Sağlık Turizmi Derneği
Erdoğan MURA : Türkiye Sağlık Turizmi Derneği

ÖDÜLLER :
Değerlendirme sonucunda100 üzerinden 70 ve üzerinde puan alanlar puanlama sırasına göre sıralanacaktır. Bu sıralamaya göre  birinci, ikinci ve üçüncü olanlar tespit edilecek, ayrıca uygun görülen eserlere de mansiyon ödülü verilecektir.  
                                               
ÖDÜLLER 
BİRİNCİLİK ÖDÜLÜ          TABLET+1000TL+PLAKET
İKİNCİLİK ÖDÜLÜ     TABLET+750 TL+ PLAKET
ÜÇÜNCÜLÜK ÖDÜLÜ TABLET+500+ PLAKET
MANSİYON ÖDÜLLERİ     TABLET+PLAKET

SONUÇLARIN BİLDİRİMİ VE ÖDÜL TÖRENİ:
A) Yarışma sonuçları kazanan yarışmacılara e-posta veya telefon ile bildirilir. Sonuçlar aynı zamanda Sağlık Bakanlığı ve Türkiye Sağlık Turizmi Derneği web sayfaları aracılığı ile de kamuoyuna duyurulur.
B) Bakanlık ve dernek değerlendirme toplantısında katılmayan seçici kurul üyesi yerine bir başka üye belirleme ve sonucu açıklayacağı günü değiştirme hakkına sahiptir.
C) Ödül töreni ''7.Uluslararası Sağlık Turizmi Kongresinde'' (Kasım 2014) belirlenecek bir günde verilecektir.
D) Ödül kazanan yarışmacıların ödül törenine gelmeleri için gerekli yol ve konaklama giderleri dernek tarafından karşılanacaktır.

ESERLERİN KULLANIMI VE DEĞERLENDİRİLMESİ:
A) Ödül kazanılan ve mansiyona layık görülen makalelerin kullanım hakkı süresiz olarak sahiplerine, bakanlığa ve derneğe ait olacaktır.
B) Eserler, Sağlık Bakanlığının ve Türkiye Sağlık Turizmi Derneğinin yayımlarında ve etkinliklerinde, makale sahibinin ismi belirtilerek kullanılacaktır. Eser sahibinin makaleyi kullanılması halinde; makalenin, bakanlık ve derneğin katkılarıyla gerçekleştirildiği belirtilecektir.
C) Katılımcılar, kullanılan makaleleri için verilen ödül veya mansiyondan başka herhangi bir telif hakkı ya da maddi-manevi isteklerde bulunmayacaklarını beyan ve taahhüt ederler.

YARIŞMA SEKRETARYASI:
Adres: Meşrutiyet Cad. 46/24 Kızılay/ANKARA
Tel: 0312 431 64 17 Faks:0312 431 66 47
e-Posta: saglikturizmi@gmail.com
İletişim: Harun IŞIK

YARIŞMA TAKVİMİ:
 YARIŞMANIN DUYURULMASI                                   MART-NİSAN
 ESERLERİN SON TESLİM TARİHİ                          25 TEMMUZ 2014
 ESERLERİN DEĞERLENDİRMESİNİN YAPILMASI 4 AĞUSTOS-26 EYLÜL 2014
 DERECEYE GİREN ESERLERİN AÇIKLANMASI           EKİM AYI
 ÖDÜL TÖRENİ                                                                  KASIM AYI

Leave a Reply

Subscribe to Posts | Subscribe to Comments

En Kültürlüler

İzleyiciler

Alt Kategoriler

Asla Vazgeçmeyenler

- Güç ve güveni hep dışımda aradım. Ama bunlar, insanın içinden gelir ve hep oradadır.
(Sigmund Freud)

- Dünya üzerinde en güçlü silah, ateşlenmiş insan ruhudur.
(Marshall Foch)

- Onların peşinden gidebilecek cesaretiniz ve yeterli özgüveniniz varsa, bütün rüyalar gerçek olabilir.
(Walt Disney)
Blogger tarafından desteklenmektedir.

- Copyright © Kültür Yaşa -Metrominimalist- Powered by Blogger - Designed by Johanes Djogan -